REKLAMA

Data publikacji: 15 kwi 2024

OŚWIADCZENIE POSŁA NA SEJM RP HENRYKA KOWALCZYKA

OŚWIADCZENIE POSŁA NA SEJM RP HENRYKA KOWALCZYKA

Dzisiaj na adres naszej redakcji otrzymaliśmy oświadczenie Posła na sejm RP Henryka Kowalczyka, które publikujemy poniżej.

 

OŚWIADCZENIE POSŁA NA SEJM RP HENRYKA KOWALCZYKA

Zbliża się II tura wyborów. Jednym z kandydatów na burmistrza Pułtuska jest Krzysztof Nuszkiewicz, który ma postawionych przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku 18 zarzutów. Nigdy wcześniej nie komentowałem tej sprawy publicznie. Jednak ze względu na to, że wokół tego tematu powstało wiele mitów, a mieszkańcy Pułtuska wielokrotnie pytają mnie o tę sprawę, postanowiłem przedstawić Państwu fakty, co do których nie ma żadnych wątpliwości.

Chciałbym, aby podejmując decyzję, komu powierzą Państwo najważniejszą funkcję w mieście, mieli rzetelną i podpartą faktami wiedzę na ten temat.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku oraz funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA wykazało, że w latach 2009 – 2017 Krzysztof Nuszkiewicz dopuścił się szeregu przestępstw przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów (patrz: Komunikat Prokuratury Regionalnej w Białymstoku opublikowany i dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/pr-bialystok/akt-oskarzenia-wobec-krzysztofa-n-bylego-burmistrza-pultuska ),

m.in.:

Jako dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 2 milionów złotych Województwo Mazowieckie i Ministerstwo Rolnictwa reprezentujące Skarb Państwa poprzez poświadczenie nieprawdy co do uczestnictwa 355 osób w dwóch edycjach fikcyjnie zorganizowanego szkolenia osób niepełnosprawnych oraz przywłaszczając przyznane tym osobom 350 tabletów o wartości 112 tysięcy złotych. W ramach tego projektu zatrudniał fikcyjnie żonę do sprzątania sal szkoleniowych, podczas gdy te prace wykonywały inne osoby. W trakcie remontu i modernizacji budynku szkoły w Golądkowie zawyżał koszty oraz aprobował rachunki za fikcyjne prace, czym doprowadził do strat w kwocie około 400 tysięcy złotych na szkodę kierowanej przez siebie szkoły.

Gdy w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, okazało się, że sytuacja finansowa w ZSCKR w Golądkowie jest dramatyczna. Nie było nawet środków na wypłaty dla nauczycieli. Wówczas, na potrzeby szkoły w Golądkowie, jako rząd musieliśmy uruchomić specjalną rezerwę budżetu państwa.

Jako burmistrz Pułtuska wyrządził Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych szkodę w wysokości około 7,6 miliona złotych poprzez zawarcie umów na lata 2015 – 2017 dotyczących wywozu i zagospodarowania odpadów i nieczystości w wysokości niepokrywającej kosztów wykonania usługi.

Ponadto prokuratura w akcie oskarżenia zarzuca Krzysztofowi Nuszkiewiczowi, że w związku z przetargiem na zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie żłobka miejskiego w Pułtusku, zażądał od wykonawcy pieniędzy w wysokości 10% wartości zamówienia tj. kwoty od 250 tys. do 300 tys. złotych za umożliwienie wygrania tego przetargu. Krzysztof Nuszkiewicz przyjął 90 tys. złotych jako część obiecanej korzyści. Wykonawca robót Rafał S. przyznał się do wręczenia tej kwoty, jak również innych czynów popełnionych wspólnie z Krzysztofem Nuszkiewiczem i dobrowolnie poddał się karze 4 lat pozbawienia wolności, 50 tys. złotych grzywny i 600 tys. złotych tytułem częściowego naprawienia szkody.

Krzysztof Nuszkiewicz dopuścił się także podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych poprzez zatajenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł.

O powadze zarzutów świadczy fakt zastosowania aresztu i przedłużania go przez sąd wobec K. Nuszkiewicza, a później zastosowanie przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze współoskarżonymi i co najważniejsze zakazu wykonywania czynności służbowych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych co w przypadku zostania burmistrzem może utrudnić bądź wręcz uniemożliwić sprawowanie tej funkcji.

Wartym przypomnienia jest również, że kilku współoskarżonych już przyznało się do winy i poddało dobrowolnie karze.

Krzysztof Nuszkiewicz twierdzi, że jego zarzuty mają charakter polityczny tymczasem treść stawianych mu zarzutów świadczy jednoznacznie o ich kryminalnym charakterze.

Obecnie w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce trwa proces przeciwko Krzysztofowi Nuszkiewiczowi i pozostałym współoskarżonym.

Waga stawianych zarzutów i potencjalne konsekwencje na przyszłość dla gminy Pułtusk zobowiązują mnie jako posła, wybranego również Państwa głosami, do rzetelnego poinformowania opinii publicznej o faktach w tej sprawie.

Henryk Kowalczyk, poseł na Sejm RP

Pułtusk, dn. 15.04.2024

 

Fot. Facebook Henryk Kowalczyk (wideo)

autor: J K

Tagi: #oświadczenie #Henryk Kowalczyk

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy