Nekrologi

śp. Łukasz Piegutkowski
Śp. Jacek Miłoszewski
śp Jadwiga Szczepanik
śp. Mirosław Klusek
śp Henryka Gołębowicz
śp. Stanisław Antoni Grudziński
śp. Teresa Czesława Pomaska
śp. Bogumiła Władysława Nalewajk
śp. Zofia Warszawska
śp. Anastazja Franciszka Pawłowska
śp. Feliks Stalmach
śp. Teresa Borowska
śp. Tadeusz Michalak
śp. Ryszard Henryk Piotrowski
śp. Stanisław Malinowski
śp. Zygmunt Kozłowski
śp. Stanisław Piątek
śp. Józef Zieliński
śp. Zbigniew Młynarski
śp. Julian Smyk