REKLAMA

Data publikacji: 5 lut 2023

Każda gmina i każdy powiat może skorzystać. 10,5 mln zł na ekologiczne pikniki edukacyjne w województwie mazowieckim z WFOŚiGW

Każda gmina i każdy powiat może skorzystać. 10,5 mln zł na ekologiczne pikniki edukacyjne w województwie mazowieckim z WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zainaugurował nowy program dotacyjny pod nazwą "Ekologiczny piknik rodzinny" z budżetem 10,5 mln zł. Program skierowany jest do wszystkich samorządów z województwa mazowieckiego. Dodatkowo Fundusz ogłasza szóstą już edycję konkursu plastyczno-fotograficznego „EkoSzkoła” dla uczniów szkół podstawowych z Mazowsza.

Każda z 314 gmin oraz każdy z powiatów, jeśli tylko złoży poprawny wniosek i zaplanuje ekologiczny piknik rodzinny w jednej z prowadzonych przez siebie szkół, otrzyma z Funduszu dofinansowanie. Fundusz pokryje do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł. Całkowity budżet programu wynosi 10,5 mln zł.

Celem programu "Ekologiczny piknik rodzinny" jest wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących przedsięwzięcia polegające na budowaniu postaw proekologicznych połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska oraz pogłębianiem wiedzy i wrażliwości ekologicznej na terenie województwa mazowieckiego.

Program jest skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjentami końcowymi będą szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, artystyczne i placówki oświatowo-wychowawcze z terenu województwa mazowieckiego prowadzone przez JST.

Dostrzegając potrzebę edukacji i kształtowania postaw ekologicznych, w konsultacjach z parlamentarzystami i samorządowcami przygotowaliśmy nowy program „Ekologiczny piknik rodzinny”. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego. Chcemy wspierać lokalne działania na rzecz środowiska

Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie.

Edukacja to jeden z najważniejszych elementów działalności całego systemu ochrony środowiska w naszym kraju. w Warszawie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne, inwestuje w bezpieczeństwo, ochronę przyrody czy rozwiązania energooszczędne. (…) Musimy myśleć też o przyszłości. Nie ma lepszej inwestycji, niż wspieranie edukacji młodego pokolenia. Przez młodych dotrzemy także do ich rodziców i dziadków”

Sergiusz Kieruzel, przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚIGW w Warszawie, Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W realizacji programu Fundusz będzie współpracował z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. W tej sprawie obie instytucje podpisały porozumienie.

To jest kolejna inicjatywa skierowana do środowiska szkolnego za którą bardzo dziękuje Wojewódzkiemu Funduszowi. Do edukacji ekologicznej w szkołach przywiązujemy coraz większą wagę. Jej elementy pojawiają się na wszystkich poziomach. Rozpoczynając od przedszkola, a kończąc na szkołach ponadpodstawowych i studiach wyższych. (…) Mam nadzieję, że nauczyciele wykorzystają swoją wiedzę i zaangażowanie w realizacji tego ważnego programu

Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Działania edukacyjne WFOŚIGW w Warszawie wspiera Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Musimy pamiętać, że środowisko, którym gospodarujemy nie jest nasze. My je pożyczyliśmy od naszych dzieci i wnuków. Musimy je zatem zostawić w dobrym stanie. (…)Mam nadzieję, że organizacja pikników ekologicznych przez wybrane szkoły, zmobilizuje lokalne społeczności do wspólnej pracy na rzecz środowiska

Sylwester Dąbrowski, I Wicewojewoda Mazowiecki.

Ogłoszenie szóstej edycji konkursu „EkoSzkoła

Ważnym elementem działań edukacyjnych WFOŚIGW w Warszawie jest konkurs EkoSzkoła. W tym roku odbędzie się już szósta jego edycja. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja działań związanych z edukacją ekologiczną i ochroną środowiska prowadzonych w szkołach podstawowych oraz kreowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach. Uczniowie klas I – III przygotowują prace plastyczne, a uczniowie klas IV – VIII wykonują fotografie.

Chcemy, aby prace przedstawiały w jaki sposób szkoły dbają o środowisko. Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego do udziału w konkursie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Dodatkowo zwycięzcy zdobędą dla swoich szkół EkoBony

Kamila Mokrzycka zastępca prezesa zarządu WFOŚIGW

Za I miejsce Fundusz przyzna EkoBon dla szkoły o wartości 5 000 zł; za II miejsce – EkoBon o wartości 4 000 zł i za III miejsca – Eko Bon o wartości 3 000 zł. EkoBony zostaną przyznane w konkursie w każdej z dwóch kategorii z każdego regionu województwa mazowieckiego. Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane od 1 lutego do 15 maja 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można odnaleźć na stronie internetowej: www.wfosigw.pl.

W poprzednich edycjach konkursu EkoSzkoła wielu uczniów z terenu powiatu pułtuskiego zdobyło cenne bony dla swoich placówek oświatowych. W roku minionym m.in. bon o wartości 5000 zł trafił do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. mjr. H. Sucharskiego w Pułtusku. Nagrody finansowe dla szkół zdobyli również uczniowie m.in. z: Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy, Szkoły Podstawowej w Świerczach oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

Laureaci z terenu powiatu pułtuskiego z poprzednich edycji

Opr. na podstawie informacji prasowej i foto Piotr Krupa WFOŚIGW w Warszawie / foto ZS nr 2 w Pułtusku

Tagi: #Aurelia Michałowska #edukacja #Eko szkoła #ekologia #Ekologiczny piknik rodzinny #I Wicewojewoda Mazowiecki. #Kamila Mokrzycka zastępca prezesa zarządu WFOŚIGW #Marek Ryszka #Mazowiecki Kurator Oświaty #prezes zarządu WFOŚIGW w Warszawie #przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚIGW w Warszawie #Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku #Sergiusz Kieruzel #Sylwester Dąbrowski #Szkoła #Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska #zespół szkół nr 2 w Pułtusku

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy