REKLAMA

Data publikacji: 27 lip 2023

[FOTO] STRAŻACY Z DUŻYM WSPARCIEM FINANSOWYM. Ponad 6 mln zł z WFOŚiGW dla 5 powiatów

[FOTO] STRAŻACY Z DUŻYM WSPARCIEM FINANSOWYM. Ponad 6 mln zł z WFOŚiGW dla 5 powiatów

Ponad 6 mln zł trafi do blisko 80 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie pięciu powiatów. Jednostki otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie oraz Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników KRUS. Fundusze pozwolą na zakup m.in.: samochodów strażackich, sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania zagrożeń, instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wykonanie termomodernizacji strażnic. W powiecie pułtuskim wsparcie otrzymało 21 jednostek.

W piątek 21 lipca, w Domu Polonii w Pułtusku miało miejsce uroczyste podpisanie i wręczenie blisko 100 umów dotacyjnych na wsparcie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego i wyszkowskiego. W sumie Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekaże ponad 2,6 mln zł do jednostek OSP i ponad 3,3 mln zł na rzecz samorządów. Pieniądze pozwalają na dofinansowanie 74 zadań realizowanych przez jednostki OSP.

Umowy z beneficjentami podpisała zastępca prezesa zarządu WFOŚGW w Warszawie Kamila Mokrzycka. W wydarzeniu uczestniczył m.in. minister Henryk Kowalczyk, wiceminister Arkadiusz Czartoryski, senator Robert Mamątow, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski i zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. Bryg. Tomasz Cybul.

Strażacy ochotnicy otrzymają łącznie 2 642 076,26 zł na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup nowych wozów ratowniczo-gaśniczych, aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także termomodernizację strażnic, montaż odnawialnych źródeł energii oraz efektywnych źródeł ciepła. Nowe samochody pojawią się w jednostkach OSP w Andrzejewie, Starym Lubotyniu, Lipnikach Starych i Porębie.

WFOŚiGW w Warszawie udzielił 2 070 000 zł pożyczki gminie Zabrodzie na modernizację oczyszczalni ścieków w Zabrodziu. Gmina Kadzidło uzyskała preferencyjną pożyczkę w wysokości 866 005,78 zł na rozbudowę kanalizacji sanitarnej i budowę wodociągu. Fundusz udzielił też pożyczki gminie Stare Bosewo w wysokości 209 000 zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo.

Powiat Pułtuski uzyskał 50 000 zł dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku. Gmina Czarnia otrzymała z Funduszu 137 097 zł dotacji na modernizację oświetlenia oraz wymianę źródła ciepła w budynku gminnym. Do powiatu wyszkowskiego trafiło 30 000 zł dotacji na organizację ekologicznego pikniku rodzinnego.

POWIAT PUŁTUSKI

Do 21 jednostek OSP z powiatu pułtuskiego trafi łącznie 582 768 zł w formie dotacji. Największe środki 200 000 zł trafią do OSP w Lipnikach Starych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają jednostki OSP w Przewodowie Majorat, Obrytem, Trzepowie, Grabówcu, Lipnikach Starych, Płocochowie, Świerczach, Winnicy, Drwałach i Pniewie. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Pokrzywnicy, Trzcińcu, Głodowie i Pułtusku. Fundusz dofinansował też zakup i montaż instalacja fotowoltaicznych na jednostkach OSP w Rębkowie, Glinicach Wielkich i Lipinkach Starych.  

POWIAT MAKOWSKI

Do 14 jednostek z powiatu makowskiego trafi łącznie 325 250 zł w formie dotacji. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają OSP w Ogonach, Rupinie, Załężu-Ponikiewce, Chodkowie – Załogach, Starej Zblisze, Orłowie i Magnuszewie Małym. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Płoniawach Bramurze i Sypniewie. Do OSP w Płoniawach-Bramurze trafi dodatkowo 39 500 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej. W strażnicy OSP w Młodzianowie dzięki dotacji w wysokości 39 500 zł zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna wraz z klimatyzatorami. W OSP w Załężu-Ponikiewce Fundusz dofinansował kwotą 35 000 zł wymianę ogrzewania na elektryczne wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych. OSP w Małkach uzyskała 40 000 zł na modernizację remizy.

POWIAT OSTROŁĘCKI

Do 17 jednostek OSP z powiatu ostrołęckiego trafi łącznie 301 132 zł w formie dotacji. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają OSP Baranowie, Czarni, Choromanach, Ponikwi Małej, Łęgu Przedmiejskim, Łysych, Zdunku, Stepnie Starej, Łątcznie i Repkach. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Brzozowym Kącie, Olszewie-Borkach i Opęchowie. Gmina Kadzidło uzyskała 27 135 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Do gmin Lelis trafi 39 996 zł na modernizację oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, Lelis i Dąbrówka. OSP w Dąbrówce wykona dodatkowo ocieplenie elewacji na co otrzymała 40 000 zł dotacji.

POWIAT OSTROWSKI

Do 12 jednostek OSP z powiatu ostrowskiego trafi łącznie 1 089 232 zł w formie dotacji. Największe środki trafią do OSP w Andrzejewie i OSP w Starym Lubotyniu, które otrzymają po 475 000 zł na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają jednostki OSP w Broku, Grądach, Jelonkach, Komorowie, Starym Lubotyniu, Szulborzu Kotach i Rząśniku Włościańskim. Dotacje na aktywowanie i doposażenie młodzieżowej drużyny pożarniczej trafią do OSP w Zarębach Bolędach, Bogutach-Piankach i Kramkowie Lipskim.

POWIAT WYSZKOWSKI

Do 11 jednostek OSP z powiatu wyszkowskiego trafi łącznie 343 693 zł w formie dotacji. Największą dotację w wysokości 174 000 zł otrzymała OSP w Porębie za zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń środki otrzymają jednostki OSP w Białymbłocie, Brańszczyku, Trzciance, Sieczychach, Komorowie, Popowie Kościelnym, Lucynowie Dużym i Zabrodziu. Środki na aktywowanie i doposażenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych trafią do OSP w Porębie. Dotacje w kwocie 40 000 zł otrzymała gmina Długosiodło na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na OSP w Sieczychach.

Wsparcie OSP i PSP priorytetem WFOŚiGW w Warszawie

W latach 2018 – 2022 do mazowieckich jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej trafiło z Funduszu łącznie ponad 134 mln zł. Dzięki przekazanym środkom udało się kupić m.in. 300 nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Z programu aktywowania i doposażenia młodzieżowych drużyn pożarniczych skorzystało do końca 2022 roku ponad 350 jednostek do których trafiło blisko 5 mln zł. W ramach działań związanych z ochroną powietrza WFOŚiGW w Warszawie dofinansował termomodernizację budynków OSP, zakup i montaż OZE oraz efektywnych źródeł ciepła. Do 362 jednostek trafiło do końca ubiegłego roku blisko 10 mln zł na te cele.

Lista poszczególnych zadań oraz kwoty dofinansowania na końcu fotorelacji

PowiatGminaWnioskodawcaZadanieKwota dofinansowania
ostrołęckiCzarniaGmina CzarniaModernizacja oświetlenia oraz wymiana źródła ciepła na terenie Gminy Czarnia137 097,20
ostrołęckiKadzidłoGmina KadzidłoPożyczka na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Kadzidle i budowę wodociągu na terenie Gminy Kadzidło866 005,78
pułtuskiPułtuskPowiat PułtuskiZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku50000
wyszkowskiDługosiodłoGmina DługosiodłoPożyczka na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Bosewo209 000,00
wyszkowskiWyszkówPowiat WyszkowskiEkologiczny piknik rodzinny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie30 000,00
wyszkowskiZabrodzieGmina ZabrodziePożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Zabrodziu2 070 000,00

PowiatGminaWnioskodawcaNazwa ZadaniaKwota dofinansowania
1.makowskiMłynarzeOSP w OgonachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogonach15 000,00
2.makowskiMłynarzeOSP w RupinieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rupinie15 000,00
3.makowskiMłynarzeOSP w Załężu-PonikiewceZakup i montaż pompy ciepła w Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu-Ponikiewce35 000,00
4.makowskiPłoniawy- BramuraOSP w Chodkowie - ZałogachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Chodkowie - Załogach15 000,00
5.makowskiPłoniawy- BramuraOSP w Płoniawach BramurzeAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Płoniawach Bramurze15 000,00
6.makowskiPłoniawy- BramuraOSP w Starej ZbliszeZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starej Zblisze14 900,00
7.makowskiPłoniawy-BramuraGmina Płoniawy BramuraMontaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Strażnicy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Płoniawach Bramurze39 500,00
8.makowskiPłoniawy-BramuraOSP w MłodzianowieMontaż instalacji fotowoltaicznej wraz z klimatyzatorami w Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Młodzianowie39 500,00
9.makowskiRóżanOSP w ZałuziuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Załuziu15 000,00
10.makowskiRzewnieOSP w MałkachTermomodernizacja remizy OSP w Małkach40 000,00
11.makowskiRzewnieOSP w OrłowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Orłowie11 500,00
12.makowskiSypniewoGmina SypniewoMontaż pompy ciepła w Strażnicy OSP Sypniewo40 000,00
13.makowskiSypniewoOSP w SypniewieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sypniewie14 850,00
14.makowskiSzelkówOSP w Magnuszewie MałymZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Magnuszewie Małym15 000,00
15.ostrołęckiBaranowoOSP w BaranowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ma potrzeby OSP w Baranowie12 420,00
16.ostrołęckiCzarniaOSP w Brzozowym KącieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Brzozowym Kącie11 620,80
17.ostrołęckiCzarniaOSP w CzarniZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Czarni14 700,00
18.ostrołęckiCzerwinOSP w ChoromanachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Choromanach13 400,00
19.ostrołęckiGoworowoOSP w Ponikwi MałejZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ponikwi Małej14 225,00
20.ostrołęckiKadzidłoGmina KadzidłoZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarni Gmina Kadzidło27 135,00
21.ostrołęckiKadzidłoOSP w DylewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dylewie14 691,00
22.ostrołęckiLelisGmina LelisZmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez modernizację istniejącego oświetlenia w budynkach OSP Łęg Przedmiejski, OSP Lelis, OSP Dąbrówka, gm. Lelis39 996,77
23.ostrołęckiLelisOSP w Łęgu PrzedmiejskimZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łęgu Przedmiejskim15 000,00
24.ostrołęckiŁyseOSP w ŁysychZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łysych15 000,00
25.ostrołęckiMyszyniecOSP w ZdunkuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zdunku14 951,00
26.ostrołęckiOlszewo- BorkiOSP w Olszewie-BorkachAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Olszewie-Borkach13 992,75
27.ostrołęckiOlszewo- BorkiOSP w Stepnie StarejZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Stepnie Starej13 500,00
28.ostrołęckiOlszewo-BorkiOSP w DobrołęceWykonanie ocieplenia elewacji strażnicy OSP Dobrołęka40 000,00
29.ostrołęckiTroszynOSP w OpęchowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Opęchowie13 500,00
30.ostrołęckiTroszynOSP w ŁątczynieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łątczynie13 500,00
31.ostrołęckiTroszynOSP w RepkachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Repkach13 500,00
32.ostrowskiAndrzejewoOSP w AndrzejewieŚredni samochód ratowniczo-gaśniczy475 000,00
33.ostrowskiAndrzejewoOSP w Zarębach BolędachAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Zarębach Bolędach13 644,00
34.ostrowskiBoguty- PiankiOSP w Bogutach-PiankachAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Bogutach-Piankach13 500,00
35.ostrowskiBrokOSP w BrokuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Broku15 000,00
36.ostrowskiMałkinia GórnaOSP w GrądachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Grądach15 000,00
37.ostrowskiNurOSP w Kramkowie LipskimAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kramkowie Lipskim14 960,00
38.ostrowskiOstrów MazowieckaOSP w JelonkachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jelonkach15 000,00
39.ostrowskiOstrów MazowieckaOSP w KomorowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Komorowie7 128,00
40.ostrowskiStary LubotyńOSP w Starym LubotyniuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starym Lubotyniu15 000,00
41.ostrowskiStary LubotyńOSP w Starym LubotyniuŚredni samochód ratowniczo-gaśniczy475 000,00
42.ostrowskiSzulborze WielkieOSP w Szulborzu KotachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Szulborzu Kotach15 000,00
43.ostrowskiWąsewoOSP w Rząśniku WłościańskimZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Rząśniku Włościańskim15 000,00
44.pułtuskiGzyOSP w Przewodowie MajoratZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Przewodowie Majorat15 000,00
45.pułtuskiObryteGmina ObryteMontaż instalacji fotowoltaicznej w Strażnicy OSP Obryte40 000,00
46.pułtuskiObryteOSP w ObrytemZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Obrytem15 000,00
47.pułtuskiPokrzywnicaOSP w PokrzywnicyAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Pokrzywnicy14 622,00
48.pułtuskiPokrzywnicaOSP w TrzepowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Trzepowie13 500,00
49.pułtuskiPułtuskOSP w TrzcińcuAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Trzcińcu15 000,00
50.pułtuskiPułtuskOSP w GłodowieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Głodowie15 000,00
51.pułtuskiPułtuskOSP w GrabówcuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Grabówcu15 000,00
52.pułtuskiPułtuskOSP w Lipnikach StarychZakup i montaż odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych), na budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnikach Starych39 510,00
53.pułtuskiPułtuskOSP w Lipnikach StarychZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach Starych15 000,00
54.pułtuskiPułtuskOSP w Lipnikach StarychLekki samochód ratowniczo-gaśniczy200 000,00
55.pułtuskiPułtuskOSP w PłocochowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Płocochowie15 000,00
56.pułtuskiPułtuskOSP w PułtuskuAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Pułtusku15 000,00
57.pułtuskiŚwierczeGmina ŚwierczeZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku OSP Dziarno35 910,00
58.pułtuskiŚwierczeOSP w ŚwierczachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Świerczach15 000,00
59.pułtuskiWinnicaOSP w Glinicach WielkichZakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,83 kW dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Glinicach Wielkich30 735,00
60.pułtuskiWinnicaOSP w RębkowieOgraniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii - instalacja fotowoltaiczna29 250,00
61.pułtuskiWinnicaOSP w WinnicyZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Winnicy14 400,00
62.pułtuskiZatoryOSP w DrwałachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Drwałach15 000,00
63.pułtuskiZatoryOSP w PniewieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Pniewie14 841,00
64.wyszkowskiBrańszczykOSP w PorębieLekki samochód ratowniczo-gaśniczy174 000,00
65.wyszkowskiBrańszczykOSP w PorębieAktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Porębie14 800,00
66.wyszkowskiBrańszczykOSP w BiałymbłocieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Białymbłocie15 000,00
67.wyszkowskiBrańszczykOSP w BrańszczykuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Brańszczyku15 000,00
68.wyszkowskiBrańszczykOSP w TrzcianceZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Trzciance14 994,00
69.wyszkowskiDługosiodłoGmina DługosiodłoZakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieczychach40 000,00
70.wyszkowskiDługosiodłoOSP w SieczychachZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Sieczychach15 000,00
71.wyszkowskiRząśnikOSP w KomorowieZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Komorowie15 000,00
72.wyszkowskiSomiankaOSP w Popowie KościelnymZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Popowie Kościelnym14 999,94
73.wyszkowskiWyszkówOSP w Lucynowie DużymZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lucynowie Dużym9 900,00
74.wyszkowskiZabrodzieOSP w ZabrodziuZakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Zabrodziu15 000,00
Razem:2 642 076,26

Opr. na podst. informacji prasowej WFOŚiGW w Warszawie

Tagi: #Maków Mazowiecki #OSP #Ostrołęka #Ostrów #Pułtusk #straż pożarna #Warszawa #WFOŚiGW #Wyszków

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy