/Sukces pułtuskiego chóru “Gaudium Cantus”

Sukces pułtuskiego chóru “Gaudium Cantus”

W sobotę 11 czerwca w Nasielsku odbyła się XXV edycja Sacrosongu, czyli festiwalu piosenki religijnej Diecezji Płockiej. Zwyciężył chór z Pułtuska.

Muzycy wystąpili w czterech kategoriach: schole, zespoły młodzieżowe, zespoły inne i chóry. W ostatniej kategorii pierwsze miejsce zajął chór “Gaudium Cantus” z Pułtuska. Chór działa przy parafii św. Mateusza (Bazylika). Opiekunem muzycznym jest Zygmunt Dąbrowski.

W konkursie wzięło udział ok. czterystu osób. Występy uczestników obserwował bp Mirosław Milewski, który podkreślił znaczenie śpiewu w duchowości katolickiej:

Śpiew nie jest dodatkiem do liturgii – jest jej częścią: pomaga lepiej wyrazić modlitwę, jednoczy wszystkich zebranych i nadaje uroczysty charakter obrzędom. Piękny śpiew pozwala oddać Bogu należną cześć, wprowadza nas na tę niebiańską ucztę, pełną radości, pełną chwały Bożej. Liturgia jest znakiem innego świata, ma być inna niż nasza codzienność. Śpiew w liturgii też ma być wyjątkowy, przeznaczony tylko dla Pana Boga 

źródło: ekai.pl

Najbliższa okazja do wysłuchania utworów w wykonaniu “Gaudium Cantus” już za dwa dni, podczas Mszy Świętej o godz. 11:00, w Amfiteatrze im. Krzysztofa Klenczona w Domu Polonii.

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i w budynku

Fot. Facebook Gaudium Cantus

źródło: ekai.pl

autora zdjęć: Tomasz Zawadzki