/Podsumowanie projektu ,,Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”

Podsumowanie projektu ,,Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”

Dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku spotkała się z przedstawicielami szkół, które aktywnie włączyły się w realizację projektu ,,Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”. Za udział w przeprowadzonych konkursach, uczniowie oraz opiekunowie otrzymali podziękowania i certyfikaty.

St. post. Renata Soból spotkała się z przedstawicielami szkół, które zadeklarowały swój udział w konkursach „Bezpieczny konsument – to ja!” i „Kupuję – nie ryzykuję!” będących elementem wspomnianego projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu z Narodowym Bankiem Polskim. Podczas spotkań policjantka z pułtuskiej komendy na ręce Pani Małgorzaty Karkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku oraz Pani Moniki Elak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie przekazała dyplomy, certyfikaty oraz kalendarze w ramach podziękowania za udział w projekcie.

Korzystając z okazji, dzielnicowa podczas spotkań z kadrą pedagogiczną omówiła również zjawisko cyberprzemocy wśród młodych ludzi. Policjantka przedstawiła najważniejsze zagadnienia dotyczące przemocy z wykorzystaniem nowych technologii w postaci np.  Internetu czy telefonu.  Omówiła na czym polega to zjawisko oraz jakie niesie za sobą skutki.  Warto też pamiętać, że młodzi ludzie, młodzi internauci to nie tylko ofiary cyberprzemocy, ale tez niejednokrotnie też sprawcy, dlatego tak ważne jest uświadomienie im możliwych konsekwencji prawnych.

mł. asp. Anna Kowalczyk, KPP Pułtusk