/Coraz więcej seansów i widzów

Coraz więcej seansów i widzów

Dziesiąta muza przed wybuchem pandemii miała się w naszym mieście coraz lepiej. W ciągu kilkunastu lat liczba seansów w kinie “Narew” wzrosła dwukrotnie, a liczba widzów aż trzykrotnie. Najczęściej ok. 1/3 widzów wybierała filmy produkcji polskiej.

2019 r.

seanse ogółem 647

seanse filmy produkcji polskiej 127

widzowie ogółem 23 012

widzowie na filmach produkcji polskiej 7 550

2015 r.

seanse ogółem 754

seanse filmy produkcji polskiej 186

widzowie ogółem 22 950

widzowie na filmach produkcji polskiej 8 261

2010 r.

seanse ogółem 334

seanse filmy produkcji polskiej 61

widzowie ogółem 7 309

widzowie na filmach produkcji polskiej 2 547

2005r.

seanse ogółem 282

seanse filmy produkcji polskiej 35

widzowie ogółem 7 709

widzowie na filmach produkcji polskiej 835

źródło: Bank Danych Lokalnych GUS