REKLAMA

Data publikacji: 18 kwi 2019

SZYKUJ ROWER NA RODZINNY RAJD ROWEROWY

SZYKUJ ROWER NA RODZINNY RAJD ROWEROWY
Na niedzielę, 28 kwietnia przygotuj rower, spakuj rodzinę, przyjaciół, znajomych i weź udział w rodzinnym rajdzie rowerowym po malowniczych terenach Puszczy Białej, który organizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Zgłoszenia uczestników do rajdu przyjmowane są w sekretariacie MOSiR w Pułtusku, ul. Sportowa 2A, tel. 23 692 02 67 lub przed rozpoczęciem rajdu. Trasa rajdu: • godz. 9:45 – zbiórka uczestników, Pułtusk ul. Rynek (przy fontannie), • godz. 10:00 start rajdu – Pułtusk – Rynek (przy fontannie) – Borsuki Kolonia – Nowe Borsuki Cieńsza – Topolnica – Wielgolas (Siedlisko Leluja - posiłek w agroturystyce) – Bartodzieje - Pułtusk. • godz. 15:45 przewidywane zakończenie rajdu. Warunki uczestnictwa: • rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób, • przed rajdem należy zadbać o stan techniczny swojego roweru, • osoby mające ukończone 10 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna, • uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz zapoznać się z regulaminem rajdu. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do: • przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu, • posiadania dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach, • uczestnicy rajdu powinni mieć kamizelki odblaskowe. Informacje dodatkowe: • rajd będzie zamykał samochód Straży Miejskiej, • rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników, • długość trasy 28 km z postojem na posiłek po 20 km, • uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, • dla wszystkich uczestników rajdu przewidziany jest poczęstunek specjałami kuchni oraz spotkanie z Panem Wojciechem Krasnodębskim właścicielem Siedliska Leluja.

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy