/Wyprawka czytelnicza dla Twojego dziecka od pułtuskiej biblioteki – „Mała książka – wielki człowiek”

Wyprawka czytelnicza dla Twojego dziecka od pułtuskiej biblioteki – „Mała książka – wielki człowiek”

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. J. Lelewela w Pułtusku przystąpiła do projektu, realizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo, przygotowanego przez Instytut Książki.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (ur. 2014 -2017), które odwiedzi bibliotekę bądź jedną z jej filii, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. Po zebraniu dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego udział w projekcie. Oprócz dyplomu otrzyma także drobny upominek.

W wyprawce znajdzie się również poradnik dla Rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”, który przypomni
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.

Info. PBP im. J. Lelewela w Pułtusku