REKLAMA

Data publikacji: 22 lip 2019

BLISKO 300 TYS. ZŁ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z RESORTU ŚRODOWISKA

BLISKO 300 TYS. ZŁ DLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW Z RESORTU ŚRODOWISKA

Blisko 300 tysięcy złotych trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu pułtuskiego i wyszkowskiego dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. "Straż Pożarna jest instytucją, która stoi na straży bezpieczeństwa Polaków i natychmiast reaguje w razie zagrożenia. Dlatego tym bardziej cieszę się, że resort środowiska może wesprzeć finansowo obdarzoną największym zaufaniem wśród Polaków służbę ratowniczą" – mówił podczas uroczystości podpisania umów z beneficjentami Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska.

Umowy z beneficjentami, podpisali 22 lipca br. Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Anna Król - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką w obecności Wojciecha Gregorczyka - Burmistrza Miasta Pułtusk oraz przedstawicieli poszczególnych gmin. Przekazanie umów na dofinansowanie zakupu wyposażenia w łącznej kwocie 291 725 zł dla 10 jednostek OSP odbyło się w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Wsparcie finansowe było możliwe w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

To inauguracyjne podpisanie umów w ramach tego programu.

Blisko 240 tys. zł. otrzymali strażacy ochotnicy z powiatu pułtuskiego m.in.: na zakup wyposażenia ratowniczego, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu drogowego oraz nożyco-rozpieracza i zestawu adaptorów ciągnących do nożyco-rozpieracza oraz łańcuchów.

Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska.

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

Środki, które przekazujemy, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Mam nadzieję, że dzięki temu wsparciu druhowie będą mieli możliwość jeszcze lepszej realizacji swoich zadań, również w zakresie ochrony środowiska.

Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska

W powiecie pułtuskim pomoc otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w: Trzcińcu (29 tys. zł), Grabówcu (27 tys. zł), Obrytem (30 tys. zł) , Pniewie (26,025 tys. zł), Winnicy (30 tys. zł), Świerczach (30 tys. zł), Gzach (29,7 tys. zł) i Świeszewku (30 tys. zł). Natomiast w powiecie wyszkowskim wsparcie finansowe otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśniku i Zabrodziu - po 30 tys. zł).

Celem wsparcia finansowego OSP jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania. 

Jednym z naszych priorytetów jest poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oferuje wsparcie finansowe na zakup m.in. specjalistycznego sprzętu, wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Anna Król - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Jednym z naszych priorytetów jest poprawa warunków funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, dlatego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oferuje wsparcie finansowe na zakup m.in. specjalistycznego sprzętu, wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Anna Król - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach przedmiotowego programu można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki. Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie w różnych opisanych wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” do WFOŚiGW w Warszawie wpłynęło łącznie ponad 200 wniosków na kwotę 5,5 miliona zł. Dotychczasowa alokacja wynosiła 3,5 mln. zł ale ze względu na duże zapotrzebowanie zarząd WFOŚiGW w Warszawie wystąpił o powiększenie alokacji, aby wszystkie wnioski które przeszły pozytywną ocenę otrzymały wsparcie.

Opr. na podstawie informacji prasowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pułtusk News.

Tagi: #2019 #burmistrz Wojciech Gregorczyk #dofinansowanie 2019 #dofinansowanie dla straży #Gzy #Kamila Mokrzycka wiceprezes #minister Henryk Kowalczyk #Ministerstwo Środowiska #Obryte #Ochotnicza Straż Pożarna #prezes WFOŚiGW Anna Król #Pułtusk #ratowanie życia #resort środowiska #straż pożarna #Świercze #Wojewódzki Fundusz Ochorny Środowiska

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy