/CO WARTO WIEDZIEĆ O NOWEJ, PUŁTUSKIEJ KOMENDZIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O NOWEJ, PUŁTUSKIEJ KOMENDZIE?

W 2017 r. Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu podjęła działania w kierunku zakupu nieruchomości pod siedzibę nowej Komendy Powiatowej w Pułtusku. Od tego czasu mija 6 lat i pułtuscy policjanci przeprowadzają się do nowoczesnej siedziby. Jutrzejszy dzień, piątek, 12 maja zapisze się w dziejach Pułtuska jako dzień, w którym oficjalnie dokonano otwarcia nowej Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku. Co warto wiedzieć o nowoczesnej siedzibie?

W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana działka o łącznej powierzchni 8 466 m² położona w Pułtusku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 3. Ostatecznie koszt zakupu nieruchomości wraz z kosztami sporządzenia aktu notarialnego wyniósł 1 698 302,50 zł. Środki na zakup nieruchomości zostały przekazane w całości przez Powiat Pułtuski i Miasto Pułtusk na Fundusz Wsparcia Policji Wojewódzka Mazowieckiego. 18 grudnia 2017 roku KWP zs. w Radomiu zakupiła wskazaną nieruchomość.

Realizacja inwestycji budowy nowej siedziby KPP w Pułtusku została podzielona na dwa etapy:
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę nowej siedziby KPP w Pułtusku.
W drodze postępowania przetargowego spośród 7 ofert został wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej: PROBUD Firma Projektowo-Budowlana Tomasz Graf ze Szczecina. W ramach budowy Komendy w drodze postępowania przetargowego spośród 10 ofert został wyłoniony wykonawca firma REMBUD Sp. z o.o. z Przasnysza.

30.12.2020 roku zawarta została umowa z głównym wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 23.12.2022 roku.

Inwestycja sfinansowana została w całości z budżetu Policji oraz Centralnego Funduszu Wsparcia Policji (Program Modernizacji Policji na lata 2022-2025). Całkowity koszt inwestycji na etapie II (budowa) do dnia 18.04.2023 roku wyniósł : 26 996 720,50 zł.

Nowa siedziba KPP w Pułtusku Budynek Komendy jest w kształcie rzutu litery H, dwukondygnacyjny składa się z parteru i jednego piętra. Budynek podzielono na dwie strefy dostępności: strefę ogólnodostępną, przeznaczoną głównie dla interesantów, strefę zamkniętą, która została przeznaczona dla policjantów i pracowników Policji.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, odpowiada wszystkim najnowocześniejszym standardom. Wyposażony jest w sale konferencyjna, nowoczesne archiwum. Budynek jest ogrzewany gruntową pompą ciepła, wyposażony jest w klimakonwektory, które latem dadzą możliwość schłodzenia pomieszczeń biurowych. Na terenie działki zlokalizowany jest również budynek garażowy wraz z nowoczesną laserową strzelnicą wyposażoną w multimedialny system trenażerowy umożliwiający prowadzenie strzelań bez amunicyjny oraz z użyciem ostrej amunicji, wiata samochodowa, kojce dla psów, parkingi dla pracowników i interesantów oraz zieleń rekreacyjna.

Powierzchnia zabudowy budynku biurowego: 1 338,80 m²

Powierzchnia użytkowa budynku biurowego: 2 147,2 m²

Powierzchnia zabudowy budynku garażowego ze strzelnicą: 619,00 m²

Powierzchnia użytkowa budynku garażowego ze strzelnicą: 1035,10 m²

Pozwolenie na użytkowanie budynku nowej siedziby KPP w Pułtusku wydane zostało w dniu 13.04.2023 roku.

Więcej zdjęć również w artykule poniżej:

Opr. na podstawie informacji prasowej Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku