/Kolejne mazowieckie gminy pozbędą się azbestu dzięki dotacjom z WFOŚiGW w Warszawie. Blisko 210 tys. zł w formie dotacji trafi do samorządów z powiatu wyszkowskiego

Kolejne mazowieckie gminy pozbędą się azbestu dzięki dotacjom z WFOŚiGW w Warszawie. Blisko 210 tys. zł w formie dotacji trafi do samorządów z powiatu wyszkowskiego

29.06.2022 r. zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka podpisała z samorządami umowy dotacyjnena usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Większość przyznanych dotacji prawie w całości pokrywa koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Wsparcie sięgające łącznie 210 tys. zł trafi do gmin Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie.

Dzięki wsparciu Funduszu szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Szkodliwy materiał przestanie stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w 2022 roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował 6 mln 800 tys. zł. Część środków trafi do gmin z powiatów gostynińskiego i płockiego.

JednostkaKoszt kwalifikowanyKwota dofinansowania% dofinansowania
Gmina Brańszczyk35 003,6635 000,0099,99%
Gmina Długosiodło35 000,0035 000,00100,00%
Gmina Rząśnik36 259,7035 000,0096,53%
Gmina Somianka55 248,4835 000,0063.35%
Gmina Wyszków50 000.0035 000,0070,00%
Gmina Zabrodzie49 375.0034 562,0070,00%