/“Magia Książki” w Czwórce

“Magia Książki” w Czwórce

“Książka to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – słowa Wisławy Szymborskiej są mottem przewodnim III edycji Powiatowego Festiwalu Lektur Szkolnych “Magia Książki”, który odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr. 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku dnia 09.06.2022 r.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty oraz pan Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk. Głównym celem projektu jest rozwijanie pasji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie czytelnictwa oraz odkrywanie talentów plastycznych z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.

W ramach podsumowania szkoła ogłosiła wyniki:

Kategoria klas I-III Konkurs Pięknego Czytania “Książki, które nas łączą”:

I miejsce – Blanka Jończyk – PSP nr 4 w Pułtusku

II miejsce – Jadwiga Mokrzycka – ZS nr 2 Pułtusku

III miejsce – Alicja Błońska – PSP w Strzegocinie

III miejsce – Jan Zimnicki – PSP w Błędostowie

wyróżnienie – Maja Kowalska – PSP nr 4 w Pułtusku

wyróżnienie – Filip Andrzejewski – SSP w Gzach.

Konkurs Plastyczny “Moja Ulubiona Scenka z Lektury Szkolnej”:

I miejsce – Malwina Piątkowska – PSP nr 4 w Pułtusku

II miejsce – Jan Baka – PSP nr 3 w Pułtusku

III miejsce – Jagna Kubicz – PSP w Przemiarowie

wyróżnienie – Antonina Biela – PSP w Gzowie.

Kategoria klas IV – VI Scenka z lektury szkolnej ”Książki, które nas łączą”

I miejsce – grupa teatralna z PSP nr 4 w Pułtusku

II miejsce – grupa teatralna z PSP w Płocochowie

III miejsce – grupa teatralna z PSP nr 3 w Pułtusku

Konkurs Plastyczny “Książka Pędzlem Malowana”:

I miejsce – Maja Gostkiewicz – PSP w Błędostowie

I miejsce – Jakub Szwejk – PSP nr 3 w Pułtusku

II miejsce – Gabriela Matusiak – PSP nr 1 w Pułtusku

III miejsce – Alan Załęski – PSP nr 3 w Pułtusku

Kategoria klas VII – VIIIScenka z lektury szkolnej ”Książki, które nas łączą”

I miejsce – grupa teatralna z SSP w Gzach

II miejsce – grupa teatralna z ZS nr 2 w Pułtusku

III miejsce – grupa teatralna z PSP w Przemiarowie

Konkurs Plastyczny “Książka Pędzlem Malowana”:

I miejsce – Kinga Czajkowska SSP Gzy I miejsce – Joanna Wróbel – PSP nr 4 w Pułtusku)

II miejsce – Aleksandra Kłos – PSP nr 3 w Pułtusku

III miejsce – Kalina Grabowska – PSP nr 4 w Pułtusku.

Prace w poszczególnych kategoriach oceniało jury w składzie: pani Bożena Potyraj – dyrektor Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela w Pułtusku, pani Grażyna Maria Dzierżanowska – redaktor “Tygodnika Pułtuskiego”, pan Artur Bednarek – specjalista do spraw multimediów MCKiS w Pułtusku, pani Anna Świerczewska – nauczyciel ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku, pani Krystyna Wielgolewska – emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz pani Edyta Gronowska – nauczyciel PSP nr 4 w Pułtusku.

Gratulujemy laureatom i opiekunom!

Źródło: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku

Fot. Jan Kisiel- PułtuskNEWS