/[WIDEO] Obchody 102. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

[WIDEO] Obchody 102. Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

W sobotę 5 marca 2022r. w sali maneż Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość 102. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Spotkanie swoim koncertem pt. „Muzyczny rejs dookoła świata” uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej. Od niedawna ma ona swoją siedzibę właśnie Domu Polonii a w jej szeregach gra wielu Pułtuszczan, m.in.: dyrygent Jacek Gerek, Maciej Jastrzębski czy Piotr Filipiak.

Zanim rozpoczął się koncert, licznie przybyli goście mieli okazję wysłuchać wykładu o historii odzyskiwania przez Polskę dostępu do Bałtyku- 102 lata temu. Kilku działaczy i osób wspierających Ligę zostało odznaczonych, wśród nich m.in. poseł Arkadiusz Czartoryski , Dyrektor Domu Polonii Michał Kisiel, członek orkiestry Maciej Jastrzębski.

Redakcja Pułtusknews