/20 lipca 1920 “umundurowanie i broń”

20 lipca 1920 “umundurowanie i broń”

20 lipca 1920 r. WTOREK

Oddziały ochotnicze zgromadzone w Cytadeli, w tym uczniowie Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Pułtusku otrzymali umundurowanie i broń. Wśród ochotników znajdował się Władysław Kocot, który wspominał: 

Otrzymałem mundur i spodnie wełniane, kamasze, owijacze, czapkę maciejówkę, pas parciany i bieliznę. Wszystko nowe. Do munduru przyczepiłem kokardkę ochotniczą i krzyż harcerski III-go stopnia.

Władysław Kocot

Materiały opracowane przez Monikę Żebrowską i Michała Filipa Świdwę