/9 osób skierowano na kwarantannę domową

9 osób skierowano na kwarantannę domową

W ciągu ostatniej doby na terenie powiatu pułtuskiego nie odnotowano żadnego przypadku zakażenia Covid-19. 9 osób zostało skierowanych do odbycia kwarantanny domowej. Nadal na terenie powiatu 3 osoby przebywają w izolacji domowej, skierowane z powodu potwierdzenia zakażenia koronawirusem. 1 osoba objęta jest nadzorem epidemiologicznym, co oznacza, że mogła przebywać w miejscu w którym u kogoś potwierdzono zakażenie ale nie musiała mieć bezpośrednio kontaktu z zakażonym. Na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia takiej osoby. Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku  z dnia 05.07.2020 przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pułtuskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 05.07.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 100/9
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 3/ 0
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 1/ 0
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0/0
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)170
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 14/0