/Z OSTATNIEJ CHWILI! H.Kowalczyk wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Z OSTATNIEJ CHWILI! H.Kowalczyk wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

,,Zostałem wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Finansów Publicznych.
Gratuluję posłom wybranym do prezydium komisji Krystynie Skowrońskiej, Izabeli Leszczynie, Gabrieli Masłowskiej, Andrzejowi Kosztowniakowi oraz Tadeuszowi Cymańskiemu.”

Pisze na swoim Facebooku Henryk Kowalczyk, poseł Ziemi Pułtuskiej.

JAKIE SĄ ZADANIA KOMISJI FINANSÓW:

Do zakresu działania Komisji należą sprawy systemu pieniężnego, kredytowego i podatkowego, płac i dochodów, budżetu i planów finansowych państwa, funduszy celowych, agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa, ubezpieczeń majątkowych oraz ceł i statystyki.

NAGRANIE Z WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO:

Fot: https://henrykkowalczyk.pl/#o-mnie