/Otwarcie Ścieżki Ekologicznej w Skaszewie Gmina Gzy- relacja filmowa