/DOPOSAŻĄ NASZYCH STRAŻAKÓW

DOPOSAŻĄ NASZYCH STRAŻAKÓW

Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu pułtuskiego otrzymają z resortu środowiska wsparcie finansowe na sprzęt, który będzie służył ich ofiarnej misji niesienia pomocy. Środki, które zostaną przekazane, wspomogą w istotny sposób działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi.

W najbliższy poniedziałek, 22 lipca br. odbędzie się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu pułtuskiego.

Podpisanie i przekazanie umów odbędzie się w obecności Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska, Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz beneficjentów.