/Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska
Pułtusk news

Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska

26 września br. przedstawiciele samorządów: Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk oraz mieszkańcy Pułtuska, w tym młodzież i dzieci spotkali się pod pomnikiem poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska. Jak co roku – dla uczczenia pamięci dawnych mieszkańców wyznania mojżeszowego – obchodzona jest rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska.

Uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiego rysu historycznego przygotowanego przez Anetę Szymańską Prezes Stowarzyszenia Dialogu MOSTY oraz zapalili symboliczne znicze. 

www.powiatpultuski.pl