/SZUKAJĄ MIEJSC POCHÓWKU ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

SZUKAJĄ MIEJSC POCHÓWKU ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH

W pułtuskich lasach rozpoczęły się poszukiwania ofiar terroru komunistycznego. Żołnierze Wyklęci, Niezłomni Patrioci, którzy podjęli walkę z reżimem, byli ścigani, torturowani i mordowani przez funkcjonariuszy komunistycznych, a ich ciała zostały ukryte w nieznanych miejscach. Istnieje prawdopodobieństwo, że jednym z takich miejsc jest pułtuski las.

Poszukiwania są prowadzone przez Stowarzyszenie “Wizna 1939”, Fundację Niezłomni, żołnierzy z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Jednostkę Strzelecką 1863 Unieck i Nadleśnictwo Pułtusk. Badania terenowe odbywają się w miejscach wskazanych przez świadków i mają składać się z wielu etapów.

Jedną z ofiar, których ciała UB ukryło w pobliskich lasach jest dowódca XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) “Orzeł” , “Wisła” – Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. Rój.

Facebook Fundacja Niezłomni
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, na świeżym powietrzu i drzewo

źródło: Facebook Stowarzyszenie “Wizna 1939”

zdjęcia: Facebook Fundacja Niezłomni