/Rządowe wsparcie na funkcjonowanie 81 miejsc opieki w pułtuskim żłobku

Rządowe wsparcie na funkcjonowanie 81 miejsc opieki w pułtuskim żłobku

Gmina Pułtusk otrzyma 87 480 zł dofinansowania do zapewnienia funkcjonowania 81 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku, w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponad 425 tys. złotych otrzymają samorządy z województwa mazowieckiego w ramach przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wśród nich jest Gmina Pułtusk.

Uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Mazowieckiego Artura Standowicza odbyła się 24 listopada w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Z ramienia Samorządu Gminy Pułtusk umowę podpisał Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków budżetu państwa, zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku w wysokości 87.480,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 109.350,00 zł.

Przyznane środki to dodatkowe dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa z  przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Kwota przyznana dla województwa mazowieckiego wynosi 4 788 630,00 zł i zostanie rozdysponowana 59 jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla 122 instytucji opieki, w zależności od ilości miejsc. Dofinansowane jest funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2020 i wcześniejsze, z wyłączeniem miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki i wynosi 90 zł miesięcznie na 1 miejsce opieki. Dofinansowanie to jest dodatkowym wsparciem przy dofinansowaniu udzielonym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” edycja 2021, które wynosiło 80 zł miesięcznie na 1 miejsce opieki.

Opr. na podst. info. i foto. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego/ www.pultusk.pl/www.pultusk.news