/Wręczenie certyfikatów Polskiego Ładu dla Gminy Pułtusk

Wręczenie certyfikatów Polskiego Ładu dla Gminy Pułtusk

W dniu dzisiejszym (25.10.2021r.) w sali Maneż w Domu Polonii w Pułtusku odbędzie się wręczenie certyfikatów dotyczących otrzymania środków finansowych z programu rządowego Polski Ład. Poseł Henryk Kowalczyk przekaże włodarzom naszej gminy dwa certyfikaty.

Gmina Pułtusk wnioskowała o kwotę 7,5 miliona złotych na drogi gminne niekwalifikujące się na pozyskanie środków finansowych z funduszu dróg samorządowych a także 4,95 miliona złotych na budowę nowej płyty boiskowej oraz bieżni na stadionie MOSiR w Pułtusku. Spotkanie odbędzie się o godz. 14:00. O szczegółach poinformujemy naszych czytelników po spotkaniu.

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego, czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.