/Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Samorządu Gminy Pułtusk

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Samorządu Gminy Pułtusk

Szanowni Państwo, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy realizują i wspierają edukację młodych mieszkańców Gminy Pułtusk. Dziękujemy za trud, cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie, jakimi otaczają Państwo swoich uczniów i wychowanków. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni
za to, że pomagają Państwo odkrywać ich możliwości, pasje i talenty.

Mamy nadzieję, że obecny rok szkolny mimo nadal panującej epidemii będzie czasem optymizmu i spokojnej pracy, wykonywanej w poczuciu bezpieczeństwa, w murach placówek. Życzymy, by postępy i osiągnięcia uczniów dawały Państwu zawsze wiele zadowolenia, a każdy dzień przynosił dobre pomysły, zapał i niesłabnącą motywację
do dalszej pracy oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności kształcenia, bo to dzięki Państwu szkoła staje się miejscem serdecznym i bezpiecznym, niczym drugi dom.

Szczególne wyrazy uznania składamy emerytowanym nauczycielom. Dziękujemy za Państwa wieloletnią pracę na rzecz pułtuskiej oświaty.

Wszystkim, którzy związani są z edukacją życzymy sukcesów w pełnieniu swojej misji, zdrowia, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Gregorczyk,
Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk – Mateusz Miłoszewski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku – Ireneusz Purgacz.

życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej