/Dofinansowanie na utworzenie 8 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Pułtusku

Dofinansowanie na utworzenie 8 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Pułtusku

Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz podpisał z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego umowy w ramach programu Maluch+. Podpisano 9 umów na łączną kwotę 4 848 020,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utworzenia 168 miejsc, w tym na funkcjonowanie 44 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uroczystość odbyła się 9 czerwca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

  • Gmina Pułtusk – Umowa na kwotę 243 200,00 zł na utworzenie i funkcjonowanie 8 miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Pułtusku

Źródło: www.gov.pl