/Pułtusk w obszarze szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARSCoV-2. Ograniczenia w instytucjach
covid

Pułtusk w obszarze szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARSCoV-2. Ograniczenia w instytucjach

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i uznania województwa mazowieckiego za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARSCoV-2 informujemy, że w od 15 marca br. w Pułtusku przewidziano następujące ograniczenia w instytucjach:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiesił działalność pływalni do odwołania;

Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zamknęła pomieszczenia biblioteczne, decydując się na udostępnianie zbiorów w formie bezkontaktowej poza budynkiem biblioteki;

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki odwołało seanse filmowe w kinie, zajęcia artystyczne i zamknęło galerię.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku