/Pułtuski projekt “Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” uratowany!

Pułtuski projekt “Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” uratowany!

Finansowanie projektu w wysokości 3 mln 400 tys. było zagrożone w związku z zaburzeniami parametrów realizacji (nieodpowiednie proporcje terenów zielonych do pozostałych).

Miastu groził zwrot części dofinansowania.

Po staraniach Posła Henryka Kowalczyka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwie Klimatu w dniu wczorajszym Minister Klimatu podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji projektu a ponadto zwiększył dofinansowanie o kolejne 874 tys. zł. 

Bardzo się cieszę, że udało się wynegocjować takie warunki dofinansowania. Kiedy chodzi o sprawy związane z Pułtuskiem a w szczególności o środowisko, miasto może liczyć na moje interwencje. W sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się obecnie Pułtusk utrata takich środków byłaby dużym problemem.

dodał Poseł Henryk Kowalczyk

Pismo Ministra Klimatu.

Pismo wysłane przez Burmistrza Miasta Pułtusk