/NOWY ZASTĘPCA
powiatanie zastępcy komendanta

NOWY ZASTĘPCA

Nadkom. Sławomir Żelechowski od 24 lutego br. pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku. Uprzednio służył w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Oficjalne powitanie Zastępcy Komendanta odbyło się podczas odprawy rocznej pułtuskiej policji, która odbyła się w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Foto: KPP Pułtusk