/85 STYPENDYSTÓW BURMISTRZA
stypendia burmistrza 2019

85 STYPENDYSTÓW BURMISTRZA

W poniedziałek, 21 października br. w Sali Maneż Domu Polonii w Pułtusku odbyła się uroczystość, podczas której wręczono stypendia naukowe i sportowe uczniom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pułtusk. Stypendia motywacyjne w kwocie 180 zł miesięcznie otrzymało 85 uczniów. Wręczyli je: Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Ireneusz Purgacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku.

Łącznie zostało złożonych 89 wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego (74 naukowego, 14 sportowego i 1 wniosek dotyczący przyznania stypendium artystycznego)

Komisja Stypendialna w składzie: Dorota Sobotka-Przewodnicząca Komisji, Agnieszka Niesiobędzka-Sekretarz Komisji oraz Członkowie Komisji: Andrzej Popowicz, Mateusz Miłoszewski, Izabela Sosnowicz – Ptak rozpatrzyła wnioski podczas posiedzenia, które odbyło się 22 sierpnia br. Ostatecznie stypendia naukowe otrzymało 71 uczniów, zaś sportowe – 14 uczniów.

Uroczystość poprzedził występ artystyczny tegorocznych stypendystów – uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2019 r., stypendia przyznawane są przez Burmistrza Miasta Pułtusk uczniom klas V – VIII szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Pułtusk.

Gratulujemy zdolnym uczniom osiąganych wyników.

Migawka z występu uczniów pułtuskiej “Czwórki” nadesłana przez naszego czytelnika.