/W GMINIE ZŁOŻYSZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI DOMU? PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W TWOJEJ GMINIE
Minister Henryk Kowalczyk podpisał porozumienie ws programu czyste powietrze z gminą Świercze

W GMINIE ZŁOŻYSZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE TERMOMODERNIZACJI DOMU? PROGRAM CZYSTE POWIETRZE W TWOJEJ GMINIE

Kilkadziesiąt gmin z województwa mazowieckiego podpisało porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska dotyczące współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. Porozumienie podpisały również gminy powiatu pułtuskiego, które pomogą przy realizacji programu.

podpisanie porozumień z gminami w sprawie programu czyste powietrze

11 lipca 2019 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyła się wspólna konferencja prasowa Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Prezesa WFOŚiGW w Warszawie Anny Król dotycząca podpisania porozumień z gminami, które dotyczą współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze. W wydarzeniu wzięła  również udział Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka oraz Przemysław Bednarski Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska.
Kilkadziesiąt gmin z województwa mazowieckiego podpisało porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  dotyczące współpracy przy realizacji Programu Czyste Powietrze w tym gmina Pułtusk i gmina Pokrzywnica.

Dzięki uruchomieniu pilotażu z udziałem gmin otwieramy kolejny kanał dystrybucji. Przyspieszy to znacznie prace, a także pozwoli oszacować koszty obsługi programu po stronie samorządów

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk.

– Na mocy porozumienia gminy będą zaangażowane w obsługę wnioskodawców Programu Czyste Powietrze poprzez włączenie się w proces ich przyjmowania i weryfikacji- dodał Minister Kowalczyk.

Wprowadzamy przede wszystkim ułatwienia dla beneficjentów, którzy nie będą musieli jechać do Warszawy czy Wydziału Zamiejscowego Funduszu żeby  np. złożyć wniosek czy jego korektę. Teraz będzie można tego dokonać w urzędzie gminy. To duże ułatwienie dla beneficjentów oraz dobra prognoza na przyszłość – powiedziała Anna Król, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK I GDZIE?

Po szkoleniach, które niebawem odbędą się, wydelegowani przez samorządy pracownicy będą pomagać wnioskodawcom Programu w wypełnieniu stosownych dokumentów. Będą oni też sprawdzali wnioski i nanosili odpowiednie korekty. Następnie wniosek trafi do wojewódzkiego funduszu. Na terenie gminy Pułtusk jeszcze nie uruchomiono przyjmowania wniosków, jednak będziemy informowali, kiedy ta procedura ruszy.

Umożliwienie składania wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze także bezpośrednio do Gmin to dla mieszkańców duże udogodnienie. Na podstawie Porozumień zawartych między Funduszem, a Gminami beneficjenci mogą składać wnioski nie tylko w biurach Funduszu w Warszawie czy Wydziałach Zamiejscowych. Wnioski można będzie złożyć także w gminach. Do zadań samorządu w ramach realizacji zapisów porozumienia  należy między innymi: przygotowywanie (wypełnianie) wraz z mieszkańcami wniosków o dofinansowanie, sprawdzanie ich poprawności, a także prowadzenie działań doradczych. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami – po pozytywnej weryfikacji przez Gminę – trafią do WFOŚiGW w Warszawie, który ostatecznie weryfikując i zatwierdzając złożony przez Beneficjenta wniosek przyzna i wypłaci środki na realizację ekologicznej inwestycji. Fundusz wspiera samorządy w realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, prowadząc szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy. 

Celem Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza. W ramach Programu można otrzymać dotację i pożyczki na termomodernizację domów połączoną z wymianą źródeł ciepła ze starych na nowe, spełniające najwyższe normy.
Do tej pory na Mazowszu złożono ponad 7,5 tys. wniosków o pomoc finansową i wydano ponad 3 tys. pozytywnych decyzji dotyczących dofinansowania inwestycji w ramach Programu Czyste Powietrze.

Minister Henryk Kowalczyk podpisał porozumienie ws programu czyste powietrze z gminą Świercze

16 lipca 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król prezes WFOŚiGW w Warszawie wraz  z wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką podpisały i wręczyły porozumienia kolejnym 20 gminom, które przyłączyły się  do współpracy przy Programie Czyste Powietrze.  W sumie na Mazowszu około 100 gmin zgłosiło się do współpracy przy Programie.

Lista gmin, które chcą współpracować przy Programie Czyste Powietrze jest otwarta. Samorządy mogą nadal zgłaszać się do Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu podjęcia współpracy przy realizacji Programu.

Źródło i foto: WFOŚiGW w Warszawie