/WE WTOREK I ŚRODĘ WYŁĄCZĄ WODĘ. SPRAWDŹ GDZIE.

WE WTOREK I ŚRODĘ WYŁĄCZĄ WODĘ. SPRAWDŹ GDZIE.

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku zawiadamia o przerwie w dostawie wody, która nastąpi
od godz. 22.00 dnia 25.06.2019 r. do godz. 6.00 dnia 26.06.2019 r.

Woda zostanie wyłączona w górnej części miasta.

Dotyczy to następujących rejonów: Popławy, Osiedle Skarpa Górna, Osiedle Skarpa Dolna, ul. Warszawska, ul. Nasielska, ul. Jana Pawła II, ul. Kolejowa, ul. Mickiewicza, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Pana Tadeusza, ul. Jeżynowa, ul. Wiśniowa, ul. Winogronowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, Osiedle Traugutta, ul. Burmistrza St. Śniegockiego, ul. Majora J.K Mazura, ul. Harcerska, ul. 17-go Sierpnia, ul. Kombatantów, ul. New Britain, ul. Żwirki i Wigury, Al. Wojska Polskiego, ul. Białowiejska, Osiedle między ul. Nowaka a ul. Wyszyńskiego, ul. Krajewskiego, ul. KEN, ul. Baltazara, Osiedle Literatów, ul. Przemiarowska, ul. Świętokrzyska oraz na terenach wiejskich takich jak: Grabówiec, Jeżewo, Kacice, Płocochowo, Lipniki Stare.

W dniu 26.06.2019 r. z uwagi na wcześniejszą przerwę zaleca się spożywanie wody po uprzednim jej przegotowaniu.

Dla osób, które nie zaopatrzyły się w wodę uruchomiono punkty poboru wody:
– Zdrój uliczny przy ulicy Daszyńskiego vis-a-vis-Straży Pożarnej
– Stacja Uzdatniania Wody przy ulicy Kościuszki
– Punkt czerpalny przy fontannie ulica Rynek