/PIERWSZY WYSZEDŁ Z PUŁTUSKIEGO URZĘDU
nowy dowód osobisty e-dowód

PIERWSZY WYSZEDŁ Z PUŁTUSKIEGO URZĘDU

W dniu dzisiejszym, w Urzędzie Miejskim w Pułtusku został wydany pierwszy e-dowód. Szczęśliwą posiadaczką nowoczesnego dokumentu tożsamości jest mieszkanka Pułtuska.

Od 4 marca 2019 r. można składać wniosek o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

E-dowód ma być bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Nowe dowody są z zewnątrz podobne do obecnych. Wewnątrz znajduje się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane do identyfikacji osoby, zamieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

E-dowód umożliwia m.in.:

– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

W związku ze zmianami w ustawie o dowodach osobistych nie ma konieczności wymiany aktualnych dowodów. Zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.