Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół w Golądkowie

  • 8 czerwca 2024 r. godz. 10:00
  • Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie

Program uroczystości:
Od godz. 8.30 możliwość spotkań, zwiedzania szkoły.
10.00 Msza św. w kościele parafialnym w Winnicy, po Mszy przejazd do szkoły.
11.00 Otwarcie wyremontowanego dworku, przejście na salę gimnastyczną.
11.30 Koncert: Sto lat…mało jeszcze. Kronika piosenkami malowana.
12.00 Część oficjalna na sali gimnastycznej szkoły.
14.30 Uroczysty obiad w Sali Maneż w Domu Polonii w Pułtusku.

miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę
miejsce na Twoją
reklamę