Odbiór chodnika na odcinku Szyszki – Skaszewo Włościańskie

23 marca br. odbył się odbiór inwestycji pn.: Przebudowy drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki- Skaszewo Włościańskie”  W ramach umowy została wykonana: budowa chodnika z kostki brukowej w kolorze szarym, gr. 6…

Trwa budowa chodnika na odcinku Szyszki – Skaszewo…

Trwają prace związane z budową chodnika na odcinku Szyszki-Skaszewo Włościańskie (droga powiatowa nr 1242W). W ramach realizowanej inwestycji powstaje chodnik z kostki brukowej w kolorze szarym, budowane są zjazdy indywidualne do zabudowanych nieruchomości z kostki…