SALMONELLA W BAZYLII

Wycofaniu od konsumentów podlegają dwie partie bazylii firmy Bolinero o numerach 19.11 oraz 19.12 oznaczone datą minimalnej trwałości: 31.08.2021. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega - konsumenci, którzy kupili wskazane w komunikacie partie produktu, nie powinni ich…

Salmonella w jajach Moja Kurka. Biedronka wycofuje partię…

Kilka partii jaj "Moja kurka" wycofywane z obrotu decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego. W próbkach wymazów środowiskowych wykryto bakterie Salmonella Enteritidis. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informację o wykryciu przez Inspekcję Weterynaryjną w…