Św. Roch, święty od zarazy! Patron kościoła w…

           "Eris in peste patronus" – (Będziesz patronem w chorobach). Słowa te są wypisane na aureoli św. Rocha na obrazie umieszczonym w ołtarzu głównym w kościele w Sadykrzu, parafia Obryte, gdzie od ponad 300 lat…