RADIO BLISKIE MIESZKAŃCOM “WENECJI MAZOWSZA”

28 maja Dyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej (KRDP) ks. Krzysztof Świerczyński spotkał się z Burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem i Zastępcą Burmistrza Mateuszem Miłoszewskim. Spotkanie zapewne zaowocuje wieloma ciekawymi audycjami na antenie radia. Sprawy naszego miasta i…