W “Trójce” będą uczyć #SuperKoderów

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku zakwalifikowała się do programu #SuperKoderzy. Uczniowie z klas 4-8 poznają podstawy programowania w Scratchu, obsługę mBotów oraz stworzą własne gry. W pułtuskiej…

Golądkowo zacieśnia współprace z firmą Polbram i Hotelem…

Dnia 25.05.2019 w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyła się konferencją pt. ,,Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesem absolwenta szkoły zawodowej'' Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać kilku ciekawy pralekcji: ,, Szkoła Zawodowa XXI…