HALINA WITKOWSKA Z NAGRODĄ MARSZAŁKA

Na 124 kandydatów do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego nagrodę przyznano między innymi Halinie Witkowskiej - wybitnej twórczyni ludowej działającej w obszarze ludowej plastyki kurpiowskiej Puszczy Białej. Nagroda to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych,…