[FOTO] Ingres nowego proboszcza parafii św. Mateusza ks.…

"Dzisiaj podczas ingresu w który wprowadzał czcigodny ksiądz Ekonom Diecezji Płockiej, przekazywał mi klucze do kościoła słowami: "otwieraj drzwi kościoła"... A ja powiem: "otwieraj drzwi nieba i prowadź ludzi do życia wiecznego" - mówił do…

Już dziś w Pułtusku projekcja ważnego filmu

Szanowna Państwo Mieszkańcy Pułtuska, Szanowni Goście odwiedzający Pułtusk, Mamy zaszczyt – w imieniu twórców filmu – zaprosić Państwa na pokaz filmu fabularnego pt. „Po drugiej stronie dnia”, który odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023…

Proboszcz parafii św. Mateusza, Ks. Inf. Wiesław Kosek…

W najbliższą niedzielę, 25 czerwca o godz. 12.00 w pułtuskiej bazylice odbędzie się Uroczysta Msza Święta dziękczynna za 30-letnią posługę duszpasterską Proboszcza Parafii św. Mateusza w Pułtusku, Księdza Infułata Wiesława Koska. "Prosimy, aby każdy czuł…

Nominacje dziekańskie w Dekanacie Pułtuskim

W naszej diecezji ogłoszono właśnie nominacje dziekańskie, wicedziekańskie, ojców duchownych księży w dekanacie, w związku ze zmianami proboszczowskimi i przejściami na emeryturę. Nowym dziekanem Dekanatu Pułtuskiego został ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw.…

ZMIANY W PNIEWSKIEJ PARAFII

Biskup Płocki Szymon Stułkowski ogłosił nominacje wikariuszowskie i proboszczowskie. Dotyczą one również pniewskiej parafii. Ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dobrzyniu n. Wisłą, mianowany został (z dniem 23 sierpnia…

ZMIANY W PUŁTUSKICH PARAFIACH

Dzisiaj (29 maja) Biskup Płocki Szymon Stułkowski ogłosił nominacje wikariuszowskie i proboszczowskie. Te pierwsze dotyczą dwóch parafii pułtuskich i pniewskiej. Nominacje wikariuszowskie (z dniem 23 sierpnia 2023 r.): PRAFIA PW. ŚW. MATEUSZA W PUŁTUSKU Ks.…

KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI NA POPŁAWACH

Dzisiaj (15 kwietnia br.) w parafii pw. Miłosierdzia Bożego po raz pierwszy wierni spotkają się na wspólnej modlitwie w nowej Kaplicy Wieczystej Adoracji. O godz. 18.30 po raz pierwszy odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu w…