[NA ŻYWO] TURNIEJ BOKSERSKI IM. F. STAMMA –…

Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma odbędzie się w Pułtusku w dniach 21-26 maja. Przed turniejem, zorganizowano dzisiaj (15 maja) konferencję prasową, która odbywa się w Sali Maneż Domu Polonii. https://www.youtube.com/watch?v=HXHb-gsBQiY

Ogólnopolska konferencja o żłobkach w Pułtusku

Dzisiaj w Domu Polonii rozpoczęła się ogólnopolska konferencja ,,Żłobki I Kluby Dziecięce 2020" zorganizowana przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Konferencja potrwa dwa dni i zaproszono na nią wielu ekspertów,…

Golądkowo zacieśnia współprace z firmą Polbram i Hotelem…

Dnia 25.05.2019 w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Golądkowie odbyła się konferencją pt. ,,Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesem absolwenta szkoły zawodowej'' Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać kilku ciekawy pralekcji: ,, Szkoła Zawodowa XXI…