Bezpłatne szkolenie ,,Ja w Internecie”

Gmina Gzy zaprasza Państwa do udziału w projekcie "Ja w Internecie" finansowanym przez Fundację Legalna Kultura w ramach działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Celem programu jest podniesienie kompetencji cyfrowych , zwiększenie…