Wykroczenia w “oku” kamery. Gdzie widzą nas kamery…

Pułtuscy policjanci przypominają, że na terenie miasta funkcjonuje monitoring miejski. Nowoczesne kamery służą do obserwacji i rejestracji zdarzeń, w tym również wykroczeń popełnianych przez kierowców. Monitoring ten obejmuje 36 miejsc na terenie gminy plus dwie…

Spotkanie Burmistrza Pułtuska z mieszkańcami

W sali pułtuskiego kina trwa spotkanie z mieszkańcami podsumowujące działania Samorządu Gminy Pułtusk za ubiegły rok na które zaprosił burmistrz Wojciech Gregorczyk. Jak mogliśmy przeczytać na zaproszeniu, włodarz Pułtuska zaprezentuje najważniejsze, wykonane inwestycje i naświetli…

STRAŻACY OCHOTNICY I GMINY ZE WSPARCIEM FINANSOWYM Z…

Blisko pół miliona złotych w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie trafi do jednostek OSP z powiatów: pułtuskiego i makowskiego. Jednostki otrzymają dotację na zakup nowego sprzętu i wyposażenia, wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz termomodernizację…

Zielona Dróżka cz.2- stanowisko Urzędu Miejskiego

W miniony poniedziałek (07 lutego 2022r.) zwróciliśmy się do Burmistrza Miasta Pułtusk z pismem, w którym postawiliśmy kilka pytań dotyczących złego stanu drogi Zielona Dróżka. O interwencje w tej sprawie zostaliśmy poproszeni przez mieszkańców, którzy…

Dostawy gazu na telefon Pułtusk

REKLAMA: Dostawy gazu na telefon na terenie powiatu Pułtuskiego. Butle PROPAN BUTAN Butle SYFONOWE- 11kg. Butle (czysty propan)- 33kg. GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ! tel. 600 563 008 www.axan.pl

Lider Mazowsza 2019

GMINA PUŁTUSK WYRÓŻNIONYM LIDEREM ZMIAN

Gmina Pułtusk otrzymała wyróżnienie w konkursie Lider Zmian w kategorii samorząd, podkategorii lider województwa mazowieckiego pod względem dofinansowania z UE w przeliczeniu na mieszkańca w 2019 roku - gminy miejsko-wiejskie od 15 tys. mieszkańców. Wyróżnienie…