WYBRALI WARIANT OBWODNICY NR 1

"Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie niniejszym informuje, iż ustaleniem Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przyjęto WARIANT 1 dla przedmiotowego zadania wraz z rekomendowaniem tego wariantu do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych…