SALMONELLA W MIĘSIE Z INDYKA POPULARNEJ FIRMY

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: w wyniku badań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto Salmonella spp. w 2 z 5 badanych próbek mięsa z indyka na kotlety "Kraina Mięs". Produkt produkowany jest przez przez: Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział…

Salmonella w jajach Moja Kurka. Biedronka wycofuje partię…

Kilka partii jaj "Moja kurka" wycofywane z obrotu decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego. W próbkach wymazów środowiskowych wykryto bakterie Salmonella Enteritidis. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że otrzymał od Głównego Lekarza Weterynarii informację o wykryciu przez Inspekcję Weterynaryjną w…