„Żołnierska Pamięć” Terytorialsów

Każdego roku w dniach poprzedzających Święto Niepodległości, żołnierze z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej angażują się w akcję „Żołnierska Pamięć”. Terytorialsi otaczają pamięcią miejsca pochówku bohaterów narodowych, ale też pamiętają o tych, którzy wciąż są…

11 LISTOPADA: Msza św. w intencji Ojczyzny

W południe wierni zgromadzili się w pułtuskiej bazylice. W ramach Narodowego Święta Niepodległości została odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. infułat Wiesław Kosek. Mszę św. poprzedził program artystyczny pt. „Starym Ojców naszych…

UCZCILI PAMIĘĆ O BOHATERACH KAJAKOWYM SPACEREM NIEPODLEGŁOŚCI

Kajakowym Spacerem Niepodległości uczcili dzisiaj 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zjechali z różnych stron Mazowsza aby z narodowymi flagami przepłynąć 10 km pułtuskimi kanałkami i Narwią. Tym symbolicznym gestem dali wyraz pamięci o wszystkich…

[FOTO] Uroczystość przy mogile Żołnierzy poległych w 1920…

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski w Pułtusku, czwartym punktem uroczystych obchodów są uroczystości przy mogile żołnierzy poległych w 1920 roku. (miejsce: I cmentarz przy  ul. Kościuszki) Mogiła została odnowiona, kilka dni temu zakończono prace.…

[FOTO] Złożenie kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski w Pułtusku, trzecim punktem uroczystych obchodów jest złożenie kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa. (miejsce: ul. 3 Maja 20) Obok oficjalnych organizatorów obchodów, współorganizatorami uroczystości przy pomniku jest Stowarzyszenie –…

[FOTO] Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

W dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski w Pułtusku rozpoczynamy obchody od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (miejsce: ul. Warszawska 27) Organizatorami oficjalnych obchodów w Pułtuska są: Starosta Pułtuski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk. Współorganizatorem…