konsultacje społeczne

Informacja o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu w Pułtusku w dniu 28 września 2022 r. postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie Programu współpracy Powiatu Pułtuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami o…

Nabór wniosków – Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku

Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków: o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy – Algorytm o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej…