31 sierpnia 1920 “premier Witos w Pułtusku”

31 SIERPNIA 1920 ROKU, WTOREK PO NAJEŹDZIE BOLSZEWICKIM.D. 31 sierpnia udał się prezes ministrów Witos, w towarzystwie szefa sekcji, Studzińskiego, do dalszych okolic, uwolnionych z pod inwazji bolszewickiej. Przybył najpierw do Pułtuska. Mimo, że wiadomość…

23 sierpnia 1920 “mieszkańcy Pułtuska wśród ofiar”

23 SIERPNIA 1920 ROKU, PONIEDZIAŁEK Bolszewicy zamordowali około 50 polskich jeńców, których zdołali uprowadzić wycofując się z Białegostoku. Wśród ofiar znaleźli się przedstawiciele inteligencji pułtuskiej i różańskiej. Nie wszyscy jednakże zdołali powrócić. Obywatel z pułtuskiego,…

21 sierpnia 1920 “wjeżdżamy nareszcie do Pułtuska”

21 SIERPNIA 1920 ROKU, SOBOTA Dalszy ciąg podróży Czerwonego Krzyża do Pułtuska: (…) Nareszcie świta i padać na chwilę przestało. Wśród naszych chirurgów jest dwóch z Ameryki, jeden autentyczny armerykanin, drugi polak amerykański. Wyciągnęli z…