Pułtusk w TVP Historia

Wczorajszy odcinek popularnego programu o tematyce historycznej "Było, nie minęło. Kronika zwiadowców historii" poświęcony był naszemu miastu. Historycy badali dzieje pułtuskiego zamku. W programie pokazano m.in. poszukiwania średniowiecznej studni. W opisie odcinka czytamy: Zamek w…

ODDALI HOŁD BOHATEROM POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

27 września w Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – tajnych struktur państwa polskiego, istniejących w czasie II wojny światowej, na I cmentarzu w Pułtusku przed mogiłą Żołnierzy AK oddano hołd bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego. Podziemne Państwo…

Pułtusk news

Rocznica deportacji ludności żydowskiej z Pułtuska

26 września br. przedstawiciele samorządów: Powiatu Pułtuskiego i Gminy Pułtusk oraz mieszkańcy Pułtuska, w tym młodzież i dzieci spotkali się pod pomnikiem poświęconym pamięci Żydów z Pułtuska. Jak co roku – dla uczczenia pamięci dawnych mieszkańców…

Mogiła nieznanego żołnierza Września 1939 r. w Jeżewie

9 września br. Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak w imieniu samorządu powiatu pułtuskiego złożyła kwiaty na odnowionej mogile nieznanego żołnierza września 1939 r. w Jeżewie. Ks. Bartosz Rogowicz, wikariusz parafii pw. św. Józefa w Pułtusku poświęcił mogiłę…