REKLAMA

Data publikacji: 29 mar 2023

ZŁOTE BLACHY PRZYZNANE. Nadinspektor dr hab. Iwona Klonowska wśród uhonorowanych

ZŁOTE BLACHY PRZYZNANE. Nadinspektor dr hab. Iwona Klonowska wśród uhonorowanych

Koalicja Antypiracka uhonorowała Złotymi Blachami policjantów z jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Nagrodzono Wydziały do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodę specjalną za współpracę edukacyjną otrzymała pochodząca z Pułtuska - nadinspektor dr hab. Iwona Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uroczysta gala odbyła się 27 marca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nagrody policjantom wręczyli Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk, reprezentująca Koalicję Antypiracką, Prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska oraz wokalista, lider zespołu Feel - Piotr Kupicha

Komendant Główny Policji dziękując policjantom za walkę z kradzieżą wartości intelektualnej, zaznaczył, że ten rodzaj przestępczości nadal przynosi sprawcom ogromne dochody i jego skala wciąż jest duża. Niemniej działania Policji w walce z piractwem internetowym profesjonalizują się, jednocześnie wpisując się w zadania nowo powstałej w strukturze Komendy Głównej Policji komórki organizacyjnej w postaci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

Nie byłoby tej profesjonalizacji gdyby nie ustawiczne edukowanie funkcjonariuszy z tematyki praw własności intelektualnej. To właśnie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie odpowiada na zapotrzebowania szkoleniowe w tym zakresie

Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk

Nagroda dla policjantów z KWP w Olsztynie została przyznana za zamknięcie dużego serwisu hostingowego rozpowszechniającego filmy i seriale. Natomiast funkcjonariusze z KPP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymali Złotą Blachę za udaremnienie nielegalnego procederu udostępniania uprawnień kart abonenckich płatnych platform satelitarnych, z którego korzystało blisko 150 osób.

Teresa Wierzbowska ze Stowarzyszenia Sygnał uzasadniając przyznanie Złotej Blachy nadinspektor r hab. Iwonie Klonowskiej, zaznaczyła, że ważną częścią działalności Koalicji Antypirackiej są działania edukacyjne dla organów ścigania, poświęcone tematyce ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich.

Nagroda dla nadinsp. dr hab. Iwony Klonowskiej, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest wyrazem uznania za owocną współpracę w podejmowanych wspólnie inicjatywach szkoleniowych dla funkcjonariuszy Policji oraz wsparcie udzielone ze strony szkoły i jej wykładowców

Prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska

Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska jest pierwszą kobietą na stanowisku Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz trzecią kobietą w historii polskiej Policji w stopniu nadinspektora Policji. Jest pierwszym po 1990 roku Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie ze stopniem nadinspektora policji.

Teresa Wierzbowska podkreśliła, że w walce z cyberprzestępczością i naruszaniem praw autorskich polska Policja jest coraz skuteczniejsza.

Piractwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło, ale Policja nie pozostaje w swych działaniach z tyłu. Miniony rok pokazał jak ważna jest współpraca. Zarówno ta operacyjna, między różnymi jednostkami Policji, jak i współpraca szkoleniowa, realizowana razem z podmiotami, które są poszkodowane w procederze kradzieży treści audiowizualnych

Prezes Teresa Wierzbowska

Prowadzący uroczystość Marek Staszewski pełnomocnik Związku Producentów Audio Video, gratulując nagrodzonym, zaznaczył, że artyści, wydawcy, stacje telewizyjne są bardzo wdzięczni za pracę funkcjonariuszy.

Piotr Kupicha, dziękując w imieniu artystów i twórców zwrócił uwagę, jak ważna jest skuteczna ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza dziś, w dobie, gdy kultura przenosi się do świata cyfrowego.

To nagroda za ciężką pracę, która jest w środowisku artystów bardzo ceniona

Piotr Kupicha - lider zespołu Feel

Złote Blachy – to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA – The Software Alliance.

Koalicja Antypiracka powstała w październiku 1998 roku. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90. bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) – reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał – zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA – The Software Alliance – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.

ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO VIDEO (ZPAV)

Jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 r. ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.

Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.

STOWARZYSZENIE SYGNAŁ

Stowarzyszenie działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Jego początki sięgają 2001 roku. Obecnie w skład Stowarzyszenia wchodzi 18 firm działających w branży mediów i telekomunikacji. Sygnał organizuje szkolenia i warsztaty – w tym dla organów ścigania – prowadzi działania edukacyjne, przygotowuje raporty, badania i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

BSA – THE SOFTWARE ALLIANCE

BSA jest czołową światową organizacją reprezentującą branżę oprogramowania komputerowego przed rządami i na rynku międzynarodowym. Członkowie BSA to jedne z najbardziej innowacyjnych firm na świecie, przyczyniają się do rozwoju oprogramowania, które pobudza rozwój gospodarczy i poprawia jakość współczesnego życia. Z siedzibą w Waszyngtonie i działając w ponad 60 krajach na całym świecie, BSA jest pionierem programów zgodności licencyjnej, które promują wykorzystanie legalnego oprogramowania, oraz prowadzi międzynarodową politykę, która pobudza rozwój innowacji technologicznej oraz gospodarki cyfrowej.

Tekst opracowano na podstawie informacji https://www.wspol.edu.pl i  Stowarzyszenie Sygnał/ Foto ze strony www.wspol.edu.pl - Jacek Konieczny DKS WSPol / nagranie ze strony www.wspol.edu.pl

Tagi: #Koalicja antypiracka #Komendant Główny Policji #Piotr Kupicha #Policja #walka z piractwem #Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie #Złote blachy

REKLAMA

Zobacz także

Komentarze

Dodaj komentarz jako pierwszy